"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comПолезно

Тук можете да намерите инсталационни файлове, презентации, документи, линкове и други полезни материали:


Файлове за PYTHAGORAS
Описание Връзка
1 HELP система за Pythagoras 14 на български език

2 Упътвания за работа с Pythagoras 14 на български език
3 Библиотека с макроси BONUS TOOLS за Pythagoras 14
4 Библиотека с български условни знаци за Pythagoras 14
5 Видео представяне на извеждане на обекти от Pythagoras 14 в Google Earth
6 Видео представяне на работа с облаци от точки в Pythagoras 14
7 Видео представяне на геокодиране в Pythagoras 14
8 Видео представяне на използване на хидрографски данни в Pythagoras 14
9 Видео представяне на моделиране на теренни повъхнини в Pythagoras 14

Файлове за CHC HUACE
Описание Връзка
1 Уроци за свързване на FieldGenius с CHC i80 GNSS

2 Уроци за свързване на LAND STAR 7 с CHC i80 GNSS
3 Ръководство за LAND STAR 7.x
4 Видео урок за работа с LAND STAR 7.x в RTK мрежа от GNSS приемника
5 Видео урок за работа с LAND STAR 7.x в RTK мрежа от контролера
6 Видео урок за работа с LAND STAR 7.x в RTK с външно радио като база
7 Видео урок за работа с LAND STAR 7.x в RTK с вътрешно радио като база
8 Видео урок за работа с LAND STAR 7.x в RTK с вътрешно радио като ровър
9 Софтуер за пост-процесинг на GNSS статични измервания COMPASS
10 Информация за параметри на антените на CHC
11 Софтуер LAND STAR 5.07 за Windows Mobile
12 Софтуер LAND STAR 6 за Windows Mobile
13 Софтуер LAND STAR 7 за Android
14 Софтуер LAND STAR 7.x за Android (Google Play link)
15 Презентации за работа с CHC LAND STAR софтуер
16 Видео урок за работа в статичен режим с GNSS приемници X90/X91
17 Видео урок за работа в RTK режим с радио модем с GNSS приемници X90/X91
18 Видео урок за работа в RTK режим с GPRS с GNSS приемници X90/X91
19 Видео урок за работа в RTK режим с CORS с GNSS приемници X90/X91
20 Видео за здравината на CHC GNSS приемниците X91 

Файлове за BHCnav
Описание Връзка
1 Ръководство за NAVA 110 Land Measurement GPS

2 Ръководство за NAVA 200,300,400,600 Handheld GPS
3 Ръководство за NAVA F30 и F60 Handheld GPS
4 Ръководство за NAVA F70 и F78 Handheld GPS

Файлове за KOLIDA
Описание Връзка
1 Презентация за GNSS RTK приемниците на KOLIDA
2 Презентация за тотални станции на KOLIDA
3 Презентация за дигитални нивелири на KOLIDA
4 Софтуер за конвертиране на измервания с тотални станции в DPI
5 Софтуер за пост-процесинг на статични GNSS измервания KOLIDA GNSS Processor
6 Софтуер EGSTAR 3 за Windows Mobile 6.1
7 Софтуер EGSTAR за Android
8 Указания за използване на GNSS S680P в статичен режим
9 Указания за използване на GNSS S680P с Wi-Fi
10 Указания за използване на Bluetooth с тотална станция CTS-662
11 Ръководство за софтуер EGSTAR 3 за Windows Mobile
12 Софтуер LBS Manager за Android
13 Софтуер GISTAR за Android
14 Ръководство за работа с GISTAR за Android
15 Софтуер SurvX (SurPad)
16 Ръководство за работа с SurPad за Android

.

Файлове за UAVER
Описание Връзка
1 Видео за въздушна фотограметрия с UAVER BESRA
2 Видео за управление на полети с UAVER BESRA
3 Видео за подготовка за излитане на UAVER BESRA
4 Видео за полети с UAVER BESRA
5 Видео за планиране на мисии с UAVER BESRA
6 Видео за тренировка за излитане с UAVER BESRA
7 Видео за лесното опериране с UAVER BESRA

.

Файлове от ГЕО ПЛЮС
Описание Връзка
1 Софтуер DL за обработка на нивелация с дигитален нивелир (демо)
2 Доклад "Анализ и оценка на приложимостта на безпилотни летателни системи в геодезията и кадастъра"
3 Доклад "СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧЕН МОДЕЛ НА ГЕОИДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ"
Връзки с електронни геодезически издания
Описание Връзка
1 Списание "Геодезия, Картография, Земеустройство" - СГЗБ, България
2 Списание "Геомедия", България
3 GIM International - Холандия
4 Point of Beginning - САЩ
5 GPS World - САЩ
6 Coordinates - Индия
7 xyHt - Канада
8 GeoConnexion - Великобритания
9 Геодезия и картография - Русия
10 ГЕОПРОФИ - Русия
11 ГЕОМАТИКА - Русия
Връзки с геодезически институции и организации
Описание Връзка
1 Съюз на геодезистите и земеустроителите в България - СГЗБ
2 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - КИИП
3 Камара на инженерите по геодезия - КИГ
4 Асоциация на геодезическите фирми - АГФ
5 Камара на геодезистите в България - КГБ
6 Международна федерация на геодезистите - FIG
7 Международна асоциация по фотограметрия и дистанционни методи - ISPRS
8 Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър
9 Геодезически факултет на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
10 Минно-геоложки университет
11 Катедра по инженерни науки на Шуменски универитет